Notes legals

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:

Titular de la pàgina web: SUB-WAY S.L.U.

Domiciliada a C/ Rosselló 337 (Parking) 08037 Barcelona Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 10208, foli 11740 6, inscripció 3, i CIF B-58510462.

Adreça de correu electrònic de contacte sub-way@sub-way.es l’adreça web de SUB-WAY S.L.U., és https://www.enganches.barcelona,  mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Telèfon: 93 457 47 44.

Propietat intel·lectual

© Copyright 2016 SUB-WAY S.L.U., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de SUB-WAY S.L.U. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit.

Així com tampoc s’autoritza:

1. Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a SUB-WAY S.L.U. per mitjà de “framing”..

2. La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de SUB-WAY S.L.U. mitjançant “in line linking”.

3. L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a SUB-WAY S.L.U., conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

SUB-WAY S.L.U. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. SUB-WAY S.L.U. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal:
política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de SUB-WAY S.L.U. a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

SUB-WAY S.L.U.
C/ Rossello, 337 (Parking)
08037 Barcelona

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.